Stečajno in insolvenčno pravo

  • pravno svetovanje in zastopanje upnikov v insolvenčnih postopkih,
  • pripravo predlogov za stečaj,
  • pripravo predlogov za osebni stečaj in predlogov za odpust obveznosti,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih stečaja in osebnega stečaja,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank pri postopkih prisilnih poravnav,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank pri vseh postopkih likvidacije.

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.