Gospodarsko in korporacijsko pravo

  • pravno svetovanje in zastopanje strank v vseh gospodarskih sporih oz. izvršilnih postopkih in izterjavi obveznosti,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank pri ustanavljanju gospodarskih družb in delovanju gospodarskih družb ter urejanju odnosov med družbeniki,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank pri ustanovitvi in delovanju zadrug in pri urejanju odnosov med zadružniki,
  • sestava pogodb med gospodarskimi družbami in pregled poslovne dokumentacije gospodarskih družb.

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.