Družinsko pravo

  • pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih razveze zakonske zveze in urejanja razmerij med razvezanima zakoncema in otroki,
  • sestava tožb za razvezo zakonske zveze ali predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze,
  • sestava pogodb med zakonci in sporazumov za razdelitev skupnega premoženja zakoncev,
  • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih, povezanih z uveljavljanjem preživnine, urejanjem stikov med starši in otroki,
  • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih glede ugotavljanja očetovstva otrok,
  • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih izpodbijanja očetovstva ali materinstva otrok.

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.