Dedno pravo

  • pravno svetovanje in zastopanje strank v dednih – zapuščinskih postopkih,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih po dednih – zapuščinskih tožbah,
  • pravno svetovanje, zastopanje in sestava dednopravnih pogodb in pogodb, ki so povezane z dedovanjem (preužitkarska pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, sporazum o neuvedenem dedovanju...),
  • pravno svetovanje pri sestavi oporok in sestava oporok,
  • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih denacionalizacije in dedovanja premoženja, ki je bilo pridobljeno v denacionalizacijskem postopku.
     

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.