Pogodbeno in poslovno pravo

  • pravno svetovanje in zastopanje strank pri sestavi in pregledu različnih obligacijskih pogodb, kot so: prodajna pogodba, menjalna pogodba, darilna pogodba, družbena pogodba, konzorcijska pogodba, leasing pogodbe itd.,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank pri sklenitvi vseh drugih enostranskih ali dvostranskih pravnih poslov,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank pri sklenitvi vseh drugih večstranskih pravnih poslov, zloženih pogodb, mešanih pogodb.

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.