Odškodninsko pravo

  • pravno zastopanje in svetovanje pri uveljavljanju vseh odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah izvensodno (vse vrste premoženjskih in nepremoženjskih škod) – brez dodatnega plačila odvetniške storitve ali provizije pri sklenitvi poravnave v okviru izvensodnih odškodninskih zahtevkov na zavarovalnici – storitev odvetnika za sklenitev poravnave je plačana s strani zavarovalnice v okviru same poravnave – oškodovanec prejme celotno odškodnino (za priznano škodo), ki mu jo v dogovorjeni poravnavi prizna zavarovalnica (!),
  • pravno zastopanje in svetovanje pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov po sodni poti ali v postopku arbitraže (vse vrste premoženjskih in   nepremoženjskih škod),
  • pravno svetovanje in zastopanje povzročiteljev škodnih dogodkov.

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.