Civilno pravo

  • pravno svetovanje in zastopanje strank v vseh pravdnih postopkih (stvarno pravo in obligacijsko pravo),
  • pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih uveljavljanja ali varstva obligacijskih pravic (pogodbene obveznosti, zakonske obveznosti...),
  • pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih uveljavljanja ali varstva stvarno pravnih pravic oz. sporih v zvezi s premičninami, nepremičninami (lastninska pravica, stvarne pravice...),
  • pravno svetovanje in zastopanje v nepravdnih postopkih,
  • pravno svetovanje in zastopanje v izvršilnih postopkih,
  • pravno svetovanje in zastopanje pri prometu z nepremičninami in premičninami,
  • pravno svetovanje in zastopanje pri gradbenih zadevah,
  • pravno svetovanje in zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih.

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.