Kazensko in prekrškovno pravo

  • zagovarjanje obdolžencev v vseh kazenskih in prekrškovnih postopkih,
  • zastopanje oškodovancev v kazenskih in prekrškovnih postopkih,
  • priprava kazenskih ovadb, prijav prekrškov, predlogov za pregon in zasebnih tožb v kazenskih postopkih,

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.