Delovno in socialno pravo

  • pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih pred delovnimi sodišči,
  • pravno svetovanje in zastopanje strank v postopkih pred socialnim sodiščem,
  • sestava pogodb o zaposlitvi in pravno svetovanje delavcem,
  • sestava pogodb o zaposlitvi, internih delovno pravnih aktov delodajalca in pravno svetovanje delodajalcem,
  • pravno svetovanje in zastopanje upravičencev do uveljavljanja socialnih pravic (pravica do pokojnine, pravica do ostalih socialnih pravic, pravice iz naslova dela itd).

Poslovni transakcijski račun:
SI56 0222 2001 7484 595 pri NLB d.d., Ljubljana

Fiduciarni transakcijski račun:

SI56 0222 2025 8049 930 pri NLB d.d., Ljubljana

Odvetnik je zavezanec za DDV in je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik Odvetniške Zbornice Slovenije.

Šifra dejavnosti: 69.101 odvetništvo

Oblikovanje in izdelava: Kabi d.o.o.